۰۪۪۫۫●۪۫۰-SolitaryWolf--IT--Let's share together-۰۪۪۫۫●۪۫۰

The place for everyone to discuss anything that you like..specially for Information Technology... Software,Hardware,Program C,C++,C# and more...


Một số bạn thường tự hỏi chức năng cmd là gì và nó hoạt động như thế nào?Rất đơn giản nó sẽ giúp các bạn mở ra 1 chương trình hay 1 đơn giản là 1 lệnh nào đó 1 cách nhanh chóng ...và sau đây là list các dòng lệnh của Windows 7
Program Name
Run Command
About Windows
winver
Action Center
wscui.cpl2
Add a Device
devicepairingwizard
Add Hardware Wizard
hdwwiz
Advanced User Accounts
netplwiz
Authorization Manager
azman.msc
Backup and Restore
sdclt
Calculator
calc
Certificates
certmgr.msc
Change Computer Performance Settings
systempropertiesperformance
Change Data Execution Prevention Settings
systempropertiesdataexecutionprevention
Change Printer Settings
printui
Character Map
charmap
ClearType Tuner
cttune
Color Management
colorcpl
cmd
Component Services
comexp.msc
Component Services
dcomcnfg
Computer Management
compmgmt.msc
Computer Management
compmgmtlauncher
Connect to a Network Projector
netproj
Connect to a Projector
displayswitch
control
Create A Shared Folder Wizard
shrpubw
Create a System Repair Disc
recdisc
Credential Backup and Restore Wizard
credwiz
Data Execution Prevention
systempropertiesdataexecutionprevention
Date and Time
timedate.cpl2
Default Location
locationnotifications
devmgmt.msc
hdwwiz.cpl2
Device Pairing Wizard
devicepairingwizard
Diagnostics Troubleshooting Wizard
msdt
Digitizer Calibration Tool
tabcal
DirectX Diagnostic Tool
dxdiag
Disk Cleanup
cleanmgr
Disk Defragmenter
dfrgui
diskmgmt.msc
Display
dpiscaling
Display Color Calibration
dccw
Display Switch
displayswitch
DPAPI Key Migration Wizard
dpapimig
Driver Verifier Manager
verifier
Ease of Access Center
utilman
EFS REKEY Wizard
rekeywiz
Encrypting File System Wizard
rekeywiz
Event Viewer
eventvwr.msc
Fax Cover Page Editor
fxscover
File Signature Verification
sigverif
Font Viewer
fontview4
Game Controllers
joy.cpl2
Getting Started
gettingstarted
IExpress Wizard
iexpress
Infrared
irprops.cpl2
Install or Uninstall Display Languages
lusrmgr
Internet Explorer
iexplore1
Internet Options
inetcpl.cpl2
iSCSI Initiator Configuration Tool
iscsicpl
iSCSI Initiator Properties
iscsicpl
Language Pack Installer
lpksetup
Local Group Policy Editor
gpedit.msc
Local Security Policy
secpol.msc
Local Users and Groups
lusrmgr.msc
Location Activity
locationnotifications
Magnifier
magnify
Malicious Software Removal Tool
mrt
Manage Your File Encryption Certificates
rekeywiz
Math Input Panel
mip1
Microsoft Management Console
mmc
Microsoft Support Diagnostic Tool
msdt
Mouse
main.cpl2
NAP Client Configuration
napclcfg.msc
Narrator
narrator
Network Connections
ncpa.cpl2
New Scan Wizard
wiaacmgr
Notepad
notepad
ODBC Data Source Administrator
odbcad32
ODBC Driver Configuration
odbcconf
On-Screen Keyboard
osk
Paint
mspaint
Pen and Touch
tabletpc.cpl2
People Near Me
collab.cpl2
Performance Monitor
perfmon.msc
Performance Options
systempropertiesperformance
Phone and Modem
telephon.cpl2
Phone Dialer
dialer
Power Options
powercfg.cpl2
Presentation Settings
presentationsettings
Print Management
printmanagement.msc
Printer Migration
printbrmui
Printer User Interface
printui
Private Character Editor
eudcedit
psr
Programs and Features
appwiz.cpl2
Protected Content Migration
dpapimig
Region and Language
intl.cpl2
regedit
regedt325
Remote Access Phonebook
rasphone
Remote Desktop Connection
mstsc
Resource Monitor
resmon
Resource Monitor
perfmon /res
Resultant Set of Policy
rsop.msc
SAM Lock Tool
syskey
Screen Resolution
desk.cpl2
Securing the Windows Account Database
syskey
Services
services.msc
Set Program Access and Computer Defaults
computerdefaults
Share Creation Wizard
shrpubw
Shared Folders
fsmgmt.msc
Snipping Tool
snippingtool
Sound
mmsys.cpl2
Sound Recorder
soundrecorder
SQL Server Client Network Utility
cliconfg
Sticky Notes
stikynot
Stored User Names and Passwords
credwiz
Sync Center
mobsync
System Configuration
msconfig
System Configuration Editor
sysedit
System Information
msinfo32
System Properties
sysdm.cpl2
System Properties (Advanced Tab)
systempropertiesadvanced
System Properties (Computer Name Tab)
systempropertiescomputername
System Properties (Hardware Tab)
systempropertieshardware
System Properties (Remote Tab)
systempropertiesremote
System Properties (System Protection Tab)
systempropertiesprotection
rstrui
Tablet PC Input Panel
tabtip1
Task Manager
taskmgr
Task Scheduler
taskschd.msc
Trusted Platform Module (TPM) Management
tpm.msc
User Account Control Settings
useraccountcontrolsettings
Utility Manager
utilman
Version Reporter Applet
winver
Volume Mixer
sndvol
Windows Activation Client
slui
Windows Anytime Upgrade Results
windowsanytimeupgraderesults
Windows CardSpace
infocardcpl.cpl2
Windows Disc Image Burning Tool
isoburn
Windows DVD Maker
dvdmaker1
Windows Easy Transfer
migwiz1
Windows Explorer
explorer
Windows Fax and Scan
wfs
Windows Features
optionalfeatures
Windows Firewall
firewall.cpl2
Windows Firewall with Advanced Security
wf.msc
Windows Journal
journal1
Windows Media Player
dvdplay3
Windows Media Player
wmplayer1
Windows Memory Diagnostic Scheduler
mdsched
Windows Mobility Center
mblctr
Windows Picture Acquisition Wizard
wiaacmgr
Windows PowerShell
powershell1
Windows PowerShell ISE
powershell_ise1
Windows Remote Assistance
msra
Windows Repair Disc
recdisc
Windows Script Host
wscript
wuapp
Windows Update Standalone Installer
wusa
WMI Management
wmimgmt.msc
WordPad
write
XPS Viewer
xpsrchvw


[1] This run command can not be executed from the Command Prompt because thefile is not in the default Windows path. However, it can be run from theWindows Search box or the Run box.

[2] This CPL file can be executed as a run command to open this Control Panelapplet but please know that there is a new standard (that began with WindowsVista) to open Control Panel applets. This is why there aren't nearly as manyCPL files as there are Control Panel applets even though they are allexecutable from via a command. See Command Line Commands for Control PanelApplets for the complete list.

[3] The dvdplay run command opens Windows Media Player and automatically startsto play the DVD movie in the primary DVD drive.

[4] You must follow the fontview run command with the name of the font that youwish to see.

[5] When you execute the regedt32 run command, it simply forwards to regeditand executes that program instead. Two distinct versions of Registry Editor didexist in some earlier versions of Windows
Các bạn test là sẽ hiểu liền thôi àh..Có command nào còn chưa hiểu thì feedback lại hay pm cho mình ở solitarywolf_uit@yahoo.com nhé^^
Have Fun!
1 comments:

there аre numerous key factors you must consіder previouѕ to аcсеρtіng the no doωnpаyment bonus deliver.
My webpage : a beautiful mind poster

Post a Comment

Followers!

About this blog

When you're sad and have sorrow just visit me...^^

Total Pageviews

Most Viewer