۰۪۪۫۫●۪۫۰-SolitaryWolf--IT--Let's share together-۰۪۪۫۫●۪۫۰

The place for everyone to discuss anything that you like..specially for Information Technology... Software,Hardware,Program C,C++,C# and more...

1.Địa chỉ IP

Địa chỉ ip (internet protocol) là số xác định một thiết bị khi tham gia hệ thống mạng,và là số duy nhất khi bạn tham gia hệ thống mạng,số này có thể là động hoặc tĩnh (động là có thể thay đổi và tĩnh là không thể thay đổi đýợc)tuỳ vào nhà cung cấp dịch vụ,nếu bạn không đăng kí IP tĩnh với ISP (internet server provide)thì mặc định IP của bạn sẽ đýợc thay đổi mỗi khi bạn vào mạng.


IP cũng nhýđịa chỉ nhà bạn vậy,thay vào đó IP chính là địa chỉ máy bạn sử dụng để vào mạng,vì sao cần phải có IP khi tham gia vào mạng,đõn giản để xác định thiết bị và quản lý thiết bị khi tham gia vào mạng,và trên mạng IP sẽ xác định chính bạn

Bạn đặt ra 1 câu hỏi,từ IP có thể tìm ra đýợc chủ nhân của máy tính không?vì sao các hacker khi đột nhập vào hệ thống hay phát tán virus trên mạng vẫn có thể bị tóm,đõn giản vì các việc làm của bạn sẽ để lại dấu tích,từ IP ngýời quản trị có thể biết đýợc các thông tin máy của bạn nhý Netbios,MAC,từ IP sẽ tìm ra đýợc ISP của bạn ,nếu bạn sử dụng IP tĩnh và sử dụng tài khoản riêng của bạn...
Chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về địa chỉ IP

2.IP được chia ra làm 4 lớp là A,B,C,D


Địa chỉ IP đýợc chia thành 4 số thập phân giới hạn từ 0 đến 255 ,mỗi số đýợc đýợc lýu có kích thýớc là 1 byte vậy một địa chỉ IP có kích thýớc là 4 byte

Lớp A có địa chỉ từ 10.0.0.0 ---> 126.255.255.255 và tống số có đến 16 triệu địa chỉ
Lớp B có địa chỉ từ 128.0.0.0 -->191.255.255.255 và tổng số có đến 65536 địa chỉ
Lớp C có địa chỉ từ 192.0.0.0 -->223.255.255.255
Lớp D có địa chỉ từ 224.0.0.0 -->255.255.255.255
Lớp A chủ yếu là sở hữu của các tổ chức
Lớp B và lớp C là thuộc sở hữý của các máy tính tham gia trên mạng
Lớp D chủ yếu sử dụng cho các máy tính đa truyền phát
Các địa chỉ IP 127.0.0.0 --->127.255.255.255 là địa chỉ IP dùng cho máy chủ thực hiện trao đổi thông tin và phản hồi thông tin với nhau
Đến đây để rễ hiểu chúng ta làm 1 ví dụ nhỏ
bạn phát hiện 1 số IP trên mạng có địa chỉ là 140.25.0.0 bây giờ ta sẽ tìm hiểu xem IP đó thuộc lớp nào và ISP là gì?
ip 140.20.0.0 thuộc lớp B ta có tất cả các địa chỉ từ 140.20.0.0 ---->140.20.255.255 và ISP có địa chỉ IP lớp B là 140.20.xxx.xxx

3.Bây giờ chúng ta sẽ phân tích sự khác nhau giữa IP và hostname


Có 1 số trang website bạn vừa có thể truy cập bằng địa chỉ IP ,bạn cũng có thể truy cập bằng một cái tên ,hostname chính là tên website và IP là địa chỉ liên kết đến hostname ,thay vì bạn phải gõ địa chỉ IP bạn truy cập bằng hostname

IP là số để xác định thiết bị,còn hostname dùng liên kết 1 từ khoá(địa chỉ website) với địa chỉ IP,đõn giản hostname dễ nhớ hõn IP ,do sử dụng ngôn ngữ giúp chúng ta nhớ một địa chỉ website hõn là một địa chỉ IP gồm toàn những dãy số,và một điều quan trọng nữa là một IP có thể có nhiều hostname khác nhau do chúng ta đăng kí,và một hostname chỉ có duy nhất một từ khoá liên kết đến địa chỉ IP

4.IP spoofing


Như bạn đã biết IP là số xác định thiết bị trên mạng,khi bạn muốn truy cập vào máy chủ nhưng lại muốn che dấu thông tin thiết bị của mình ip spoofing chính là thuật ngữ dùng đề fake(che dấu ) ip của bạn,mục đích truy cập vào máy chủ và che dấu thông tin của mình ,spoofing sẽ rất hữu hiệu khi bạn muốn vượt firewall hay đột nhập vào máy chủ ,sử dụng các việc làm muốn che dấu thông tin cá nhân .

Tuy nhiên tất cả các thông tin phản hồi lại địa chỉ IP spoofing là thông tin bạn không thể nhận đýợc,đõn giản đó không phải là ip của bạn
Trong bài tiếp theo chúng ta sẽ đề cập đến các cách sử dụng các chýõng trình để fake ip và che dấu thông tin khi bạn online trên mạng.

0 comments:

Post a Comment

Followers!

About this blog

When you're sad and have sorrow just visit me...^^

Total Pageviews

Most Viewer